Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 

Kariyer Yönetiminde Sorumluluk Kimin?


Burada Kariyer Yönetimi yerine şirket ve çalışan için farklı kavramlar kullanılması gerekir. Kariyer Yönetimi aslında Şirket açısından "Pozisyonun Yönetimini", Çalışan açısından ise "gelişim ve öğrenmeyi" ifade etmektedir.

Şirketler/ Kurumlar aslında "pozisyonları" düşünürler. Önemli olan;
Pozisyonun dolu olup olmadığı ve,
Pozisyonu "doğru/uygun kişinin" doldurup doldurmadığıdır.

Bu nedenle şirketler öncelikle pozisyonun doğru doldurulması için çaba gösterirler.

Peki şirketler "çalışanın kariyeri" ile doğrudan ne zaman ilgilenir?

Çalışan, şirket açısından gerçekten ayırtedici bir katma değer sağlama gücüne sahip, yani hem potansiyel hem de performans olarak yüksek standartlarda ise.

Şirketler bu nitelikteki Çalışanları kaybetmemek için (ve gelecekte bu çalışandan daha fazla yararlanmak için) özel programlar geliştirirler.

Şirketlerin YILDIZlarla ilgilenip, "diğerleri" ile bu kadar yakından ilgilenmemesi kulağa hoş gelmiyor dediğinizi duyuyorum. Ancak;

Şirketin çalışan herkesin gelişimi ile biricik (unique) olarak ilgilenebilmesi için ne para ne de insan kaynağı yeterli olur.

Ayrıca insan kendi geleceğini kurgulama, iyiyi – doğruyu ayırt edebilme, gelişim ihtiyaçlarının farkına varabilme, kendisini geliştirebilme ve öğrenebilme yetisi/iradesi olan bir varlıktır. İnsanın gelişim ve öğrenme adına elde ettiği her şey de kendisinde kalıcı olduğuna göre, öncelikle kendi hayatı için, gelişim ve öğrenme inisiyatifini kendisi almalıdır.

Peki şirketin "Yıldız" olmayan "diğerleri" için nasıl bir sorumluluğu vardır?
Çalışanın gelişiminde muhakkak şirketin de sorumluluğu vardır. Şirket;
Yeteneklerin "keşfedileceği" ortamları hazırlama,
Çalışana farkındalık kazandırma-rehberlik etme,
"Keşif" sistemlerini kurma durumundadır.

Ancak burada önemli olan "Çalışanların" kendi gelişim ve öğrenmelerinden kendilerinin birinci derecede sorumlu olduklarının bilincinde olmaları ve iş hayatında da bu sorumluluğa uygun hareket etmelidir.

O halde "kişinin kendi gelişimi, başkasının sorumluluğuna bırakılamayacak kadar kişisel ve önemlidir" diyerek noktalayabiliriz.


Yazının sunum halini
Slideshare'den izleyebilirsiniz.
www.slideshare.net/BirlikteIK

Yararlı olabilecek kaynaklar
http://bit.ly/b7LPL0
http://bit.ly/9Ckv8v
http://bit.ly/bfaJvg
http://bit.ly/adiTip


Kategori: Kariyer Yönetimi

Murat Yıldız
Mayıs 30, 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!