Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 

Kariyer Aşamaları

Kariyer Aşamaları


Kariyer aşamaları, zaman içerisinde bireylerin çalışma hayatında oluşan değişim ve gelişim
sürecidir. Çalışma hayatı boyunca çeşitli nedenlerden dolayı inişli çıkışlı da olsa bir takım
süreçlerden geçeriz. Yapılan araştırmalar, aşağıda yaşları belirtilen bireylerin kariyerleri ile
ilgili şu grafiği ortaya koymuştur:

Keşif Dönemi (K): Yaklaşık 20’li yaşlarda başlayıp 26-28 yaşlarına kadar sürmektedir. Bu
dönem; iş hayatını öğrenme, meslek seçimi ile ilgili doğru veya yanlışlığı sınama ve tam
anlamıyla kişilerin ne istediklerine karar verme dönemidir. Kişi kariyerinde genellikle bir
arayış içerisinde olduğu için inişli çıkışlı bir grafik izler.

Bu dönem içerisinde; kişi öğrenimini tamamlar ve iş hayatını atılır. Yeni işe giriş yapan kişi
ilk yıllarında mesleki açıdan ve iş yeri olarak doğru seçim yapıp yapmadığını değerlendirir.
Genellikle alan değiştirme kararları da (örneğin, muhasebe – finans alanında iş hayatına
başlayan bir kişi seçtiği alanı beğenmeyip pazarlama – satış alanına geçmesi) bu dönem
içerisinde gerçekleşir. Bu yüzden iş hayatında iniş ve çıkışların olduğu bir dönemdir. Bu
dönemin böyle inişlerle ve çıkışlarla olması olumsuz bir durum olmamakla birlikte, meslek ve
işyeri seçimi açısından doğru karar vermenin en önemli olduğu dönemdir.

İlerleme Dönemi (İ): İlerleme döneminde artık kişi kariyeri için karar vermiş ve o yolda
kendini geliştirerek emin adımlarla ilerlemektedir. Bu dönem genellikle uzmanlık, şeflik ve
müdürlük dönemleridir. 32-33’lü yaşlara kadar kariyer açısından artan bir ivme ile devam
etmektedir. Alan ve meslek değiştirmeye bu dönem içerisinde çok az rastlanır. Günümüzde bu
dönem içerisinde kişiler genellikle bir üst pozisyona iş yerini değiştirerek geçer.

Sürdürme Dönemi (S): Sürdürme döneminde ise, artık gelişimin daha yavaş olduğu, kurumda
tecrübenin de getirdiği olgunlukla risk almanın, atılım yapmanın yavaşladığı dönemdir. Kişiler
bu dönem içerisinde bulunduğu işyerlerinde daha uzun süreli ve benzer pozisyonlarda çalışır.
43-44’lü yaşlara kadar bu dönem devam eder. İlerleme ve yükselme bir önceki döneme göre
çok azalmaktadır.

Düşüş Dönemi (D): Artık 50’li yaşlara doğru ise genellikle kariyerde düşüş dönemi başlar.

Hem performans açısından hem de getireceği yenilikler açısından kişi bu dönemlerde
kariyerlerinde düşüş gösterirler. Emeklilik yaşı bu dönemdedir. Ancak
günümüzde “Danışmanlık” gibi pozisyonlar bulunmakta ve bu yaşlar da düşüş göstermeyen
kişiler bu pozisyonları seçmektedir. Bu dönem içerisinde daha az sıklıkta ilerleme görüldüğü
için şekilde kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

Kariyer aşamaları, bizlere şuan hangi aşamada olduğumuzu, neler yapmamız gerektiğini ve
nasıl önlemler almamız gerektiğini gösterir. İş hayatına yeni atılan kişiler keşif dönemi
içerisinde inişli çıkışlı bir seyir izler ve acaba yanlış yapıyor muyum düşüncesine kapılırlar.
Bu dönemde inişli çıkışlı bir seyir gayet doğaldır ancak ilerleme döneminin başlangıcında
kişiler net karar vermek durumundadırlar. Kişiler sürdürme dönemine elbette ki gelecek ama
bu süreci devamlı kendini yenileyecek şekilde devam ettirmek durumundadır.

Kategori: Kariyer Yönetimi

Onur Karasoy
Şubat 22, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!