Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 

Küresel Rekabet Ve Yeniden Yerleştirme Danışmanlığı

Küreselleşmenin ve bilgi teknolojisinde yaşanan hızlı değişimlerin etkisiyle değişen iş ortamında, işletmelerin başarılı olabilmesi için rekabet etmesi önemli bir unsur olmuştur. Bu zorlu rekabet ortamında işten çıkarmalar, birleşmeler, satın almalar, işletmelerin küçülmeleri, yeniden yapılanmalar vb. nedenlerle çalışanlarının bir kısmının işine son veren işletmeler, çeşitli nedenlerle eski personeline birtakım yardımlarda bulunmaktadır.Bazı ülkelerde yasal mevzuat, bazılarında ise sosyal sorumluluğun bir göstergesi olarak uygulanan bu yardımlarda çalışanın ihtiyaç duyduğu şeylerin başında, psikolojik destek, stres desteği, yeniden bir işe girmek için kendini geliştirme, işsiz kaldığı süre boyunca parasal destek ve yeni bir işe girme gelir. İşletmeler için önerilen uygulamalardan biri de, işten çıkarılan personelin yeni bir işe girmesine ya da kendi işini kurmasına yardım edilmesidir. Bu bağlamda, ABD ve Batı Avrupa’ da sıklıkla uygulanan bir yardım yeniden yerleştirme danışmanlığı (outplacement)’dır.

Outplacement Nedir?

Outplacement dilimize ‘yeniden yerleştirme danışmanlığı’ , ‘kariyer danışmanlığı’ ya da ‘iş bulma ve iş kurma danışmanlığı’ olarak girmiştir. Yeniden yerleştirme danışmanlığı, işgücü azaltılması, performans, fabrika kapanışı, yeniden yapılanma gibi değişik nedenlerle işlerinden ayrılmak durumunda kalmış kişilere, kariyerlerinde ulaşmak istedikleri bir sonraki noktaya, en çabuk ve kolay şekilde ulaşmaları için destek veren ve yön gösteren bir kariyer danışmanlığı hizmetidir.

Yeniden yerleştirme danışmanlığı ilk defa 1945 yılında Amerikan Silahlı Kuvvetleri’ nde, Bernard Haldane tarafından uygulanmıştır. Bernard Haldane, Amerkan Silahlı Kuvvetlerinden terhis edilen ve sivil iş piyasasına yeniden girecek olan askerlere özgeçmiş oluşturma, iş görüşmesi ile ilgili beceriler kazandırma, iş olanakları bulma ve bireysel danışmanlık desteği vermiştir. 1980’ li yıllarda Avrupa ve Amerika’ da pek çok şirkette küçülme, yeniden yapılanma gibi nedenlerden dolayı toplu işten çıkarmaların artmasıyla birlikte bu hizmeti veren firmaların sayısı da hızla artmıştır. Türkiye’ de ise Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin yaşandığı dönemlerde uygulanmaya başlamıştır.

Outplacement Programının İçeriği Nedir?

Bu program kapsamında kişilere danışmanlık, eğitim, iş bulma konusunda destek, kariyer danışmanlığı gibi hizmetler verilmektedir. Gün geçtikçe daha fazla konuyu içererek büyüyen bu hizmet, günümüzün yeni kariyer anlayışının kabul edilmiş bir yönü haline gelerek, işlerine son verilen veya iş olanakları ortadan kaldırılan personelin, kendilerine güvenlerini tazeleyerek işlerini kaybetmiş olma durumuyla yüzleşmelerine, etkili iş arama stratejileri ve tekniklerini öğrenmelerine ve başarılı bir iş arama kampanyası yürütmelerine yardımcı olan bir süreçtir.

Programın ilk aşaması, işini kaybeden bireyleri içlerinde bulundukları yalnızlık hissinden kurtarmak ve işlerine son verilmesine ilişkin duygusal konularla nasıl başa çıkmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ile başlamaktadır. Grup danışmanlığı, bireysel danışmanlığa kıyasla, işletme açısından daha düşük ücret, danışmanlık alanlar açısından ise benzer sorunları yaşayanların deneyimlerini paylaşmaları ve birbirlerinden destek almaları, farklı konuları tartışabilmeleri gibi avantajlara sahiptir. Örneğin, Türkiye’ de yeniden yerleştirme danışmanlığı (outplacement) veren bir şirket işsiz kalan bireylere yönelik olarak, doğrudan psikolojik danışmanlık vermemekte ve grup dinamiğinden yararlanarak bireylerin kendilerini psikolojik olarak güçlendirmelerini sağlamaktadır. Kendine güveni gelen ve kendini yeterli görmeye başlayan bireylere iş bulma konusunda motivasyon kazandırmak üzere geçmişteki başarıları gözden geçirilir. Bu başarılardan özgeçmiş oluşturma ve iş görüşmesi ile ilgili beceriler kazandırma evrelerinde yararlanılmaktadır. Kariyer değerlendirmesi aşamasından sonra işten çıkarılan personelin, özgeçmiş, tanıtım yazıları ile kişinin kendisini karşı tarafa sunumunda etkinliğini arttıracak yazılı iş materyalleri geliştirmesine yardımcı olunmakta, daha sonra, iş görüşmesi ile ilgili eğitimler verilmekte, kişinin özellikleri ile ilgili etkili pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olunmakta, iletişim ağı kurma, ilanlara cevap verme dahil olmak üzere çeşitli iş arama teknikleri gözden geçirilmektedir.

Konuyu özetleyecek olursak, işten çıkarma süreçleri çok hassas süreçlerdir. İşten çıkarmalar farklı nedenlerle olabilmektedir. Nedenimiz ne olursa olsun bu hassas sürecin en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. İşten çıkış görüşmelerinin yapılmasından, eski çalışanın geçiş döneminde desteklenmesine kadar her noktada işletmenin imajı düşünülerek karar verilmelidir.Yeniden yerleştirme danışmanlığı (outplacement) işlerine zorunlu olarak son verilmiş kişilere, yaşadıkları öfke ve kızgınlık duygularını yenerek, enerjilerini yapıcı ve yararlı bir şekilde kullanma olanağı vermektedir. Ayrıca ayrılanlara verilen böyle bir hizmet, kalan iş gücünün motivasyonu konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Çalışana verilen değer açısından böyle bir programın uygulanması, çalışmaya devam edenlerde olumlu duygular yaşanmasını sağlamakla birlikte şirkete bağlılığı da arttırmaktadır. İşletmeler bu yolla çalışanlarına karşı sosyal sorumluluk taşıyan işveren imajını kriz durumlarında dahi devam ettirmiş ve korumuş olmaktadır.

Öznur ÇETİN

Kategori: Seçme ve Yerleştirme

Öznur Çetin
Kasım 28, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!