Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 

Performans Görüşmesi Yapmak İçin 7 Neden

Yöneticinin çalışana karşı en temel sorumluluklarından biri çalışanının gelişimine katkı
sağlamasıdır. Performans görüşmeleri de yöneticinin bu katkıyı sağlaması için iyi bir fırsattır.
Zira performans değerlendirme artık ücretten daha fazla kariyerle ilişkili olmaya başlamıştır.
çalışanın hayatında da ücret geçici, kariyer kalıcıdır!

Doğru çalışan performans görüşmesi – geribildirim sisteminin çalışana, yöneticiye, şirkete 7
faydasını sıralayabiliriz.
1. Yönetici ve çalışanın, şirket – departman – kişi hedeflerinin daha farkında olmasını ve bu
hedefleri sorgulamasını,
2. Böylece işletmede performans sorgulama kültürünün oluşmasını, başarı ve gelişim odaklı
bir kültür sürdürülmesini,
3. Çalışanın kendini değerlendirmesini (güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini
keşfetmesini), böylece kendi bireysel muhasebesini yapmasını,
4. Çalışan – yönetici arasındaki özel iletişimin artmasını (yönetici çalışanın niteliklerini-
farklı becerilerini, varsa müdahale etmesi gereken özel sorunlarını öğrenir),
5. Çalışanla – yönetici arasındaki veriye dayalı iletişimin gelişmesini (hedeflerin SMART
olarak tanımlanması ve değerlendirmelerin bunlar üzerinden yapılmasını),
6. “Gelişmesi gereken alanlar- zayıf alanlar” gibi zor konuları çalışanı ile açıkça görüşmek
durumunda olan yöneticinin olgunlaşmasını,
7. Çalışanın gerçek potansiyelini keşfetmesine, doğru kariyer yapmasına rehberlik eden
yöneticinin çalışan karşısındaki saygınlığının artmasını sağlar.

Performans geribildirim sürecinin doğru çalışması için İnsan Kaynakları Yöneticilerinin/
Uzmanlarının yapması gerekenler nelerdir?
- Öncelikte geribildirime dayalı performans sistemleri oluşturmaları,
- Hem yöneticileri hem de çalışanları doğru görüşme hakkında bilgilendirmeleri,
- Sürecin nasıl işlediğini (hem yönetici hem de çalışan için) izlemeleri ve gerekli noktalarda
da iyileştirme müdahaleleri yapması gerekir.

Kategori: Performans Yönetimi

Murat Yıldız
Mart 25, 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!