Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
Dernek

Üyelik Şartları

 • Firmalarında yönetici unvanıyla çalışanlar veya Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı veya üyesi olanlar.
 • İnsan kaynaklarının tüm alanlarında çalışanlar, İnsan Kaynakları alanında danışmanlık yapanlar.
 • Yüksek öğretim Kurumlarında öğretim üyesi olarak görev yapanlar, akademisyenler. üniversite, Yüksek Lisans, Doktora öğrenimine devam eden öğrenciler
 • Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip yabancılar da dahil olmak üzere, yasalarda öngörülen üyelik koşullarını taşıyan, 18 yaşını tamamlamış, kamu ve özel kesimde çalışan, derneğin tüm amaç ve ilkelerini benimseyen, tüzükteki bütün şartlara uymayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiler, dernek kurucularından iki kişinin veya dernek kurucularından bir, dernek üyelerinden üyeliği 3 yılı aşmış olanlardan iki kişinin önermesi koşuluyla dolduracakları üyelik başvuru formu ile dernek merkezine başvururlar.  üyelik için başvuranların durumu, Yönetim Kurulu tarafından, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilmek suretiyle 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.
 • İlgili kanunlar ve yönetmeliklerde derneğe üye olamayacakları belirtilenler derneğe üye olamazlar.
 • Tüzel kişilerin üyeliğinde belirli kriterlere göre yeterlilik, yapılanma ve teşkilatlanma şartı gözetilir. Tüzel kişilerin üyelik başvurusunda Yönetim Kurulu başvuruyu kabul ya da red kararı verebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, genel kurulda tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 • Dernek üyeleri dernek hizmetlerinden öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yararlanır.
 • Tüm üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, üzerine aldığı görevleri, aidatını zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.


Üyelik şartlarını haiz adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:


 • Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, derneğin amaç, ilke, esas, anlayış, çalışma ve hizmet konularıyla, ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini; gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten "üyelik başvuru formu" nu doldurup dernek başkanlığına sunarlar. Adaylar "üyelik başvuru formu"yla beraber kendilerini dernek üyeliğine tavsiye eden Madde 6/1 de belirtilen üyelerin tezkiye mektubunu da gerekli diğer belgeler ve ekleri ile birlikte dernek başkanlığına sunarlar.
 • Dernek, yönetim kurulu üyeleri ya da kuracağı bir komisyon aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını adaya yazılı olarak bildirir.
 • Adayın derneğe üyeliğinin uygun görülmesi halinde adaydan derneğe üyelik için öngörülen Giriş Aidatı ve yıllık aidatını 30 gün içinde ödemesi istenir.
 • Dernek, lüzumu halinde adayların başvuru tarihinden başlamak üzere 12 aylık bir bekleme sürecinden sonra üye olup olmayacağına karar verir. Bu süre zarfında başvuru sahipleri “aday üye” statüsündedir.
 • Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek üye Defteri"ne kimliği işlenir ve kendisine "üye Kimlik Belgesi" verilir.

İlk defa yapılan üyelik başvurusunda, üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesindir, hiçbir yere itiraz edilemez.

Yapılan başvuru, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından incelendikten sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılır ve adaya yazılı olarak bildirilir.

 • 2012 yılında derneğimize üye kabul edilenlerden, sadece 2012 yılına mahsus olarak 120.-TL (yüzyirmi TL) tutarındaki giriş aidatı 60.-TL (altmış TL) olarak alınacaktır.
 • 2012 yılı için aidat miktarı yıllık toplam 180.-TL (yüzseksen TL) olarak belirlenmiştir.
 • Yeni üyelerimiz giriş aidatı ve yıllık aidat toplamı olan 240.-TL (ikiyüzkırk) yi bir defada ödeyebilecekleri gibi, aylara bölerek de ödeyebileceklerdir.
 • Aidat ödemeleri tamamı peşin olarak veya aylar halinde aşağıdaki hesap numarasına gönderilecektir.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın, 5253 Sayılı Kanunun 11. Maddesine göre; ödeme yaptığınız Banka Dekontları/Ekstreleri DERNEK ALINDI BELGESİ yerine geçmektedir.

Aidat için Hesap Bilgileri

Hesap İsmi

:

Birlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği

Banka İsmi

:

Garanti Bankası

Şube İsmi ve Kodu

:

Bulvar/Zeytinburnu Şubesi-745

Hesap Numarası

:

6299308

IBAN Numarası

:

TR-200006200074500006299308

Kabul edilerek kaydı yapılan üyelerimizin, üyelik şartlarında yazılı olan sorumlulukları yerine getirmeleri beklenecektir.

Üyelik kaydı için gerekli olan formu indirmek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!