Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
 

Geleceğin Liderliği

2011-03-09 23:01:00

Yönetim yeteneğini geliştirmek rekabeti korumak için gereklidir.

Yönetim eğitiminin gerekliliği açıktır. Anahtar sorular şunları içerir: Bizler gelecekte kurallaşacak trendleri ve sorunları anlamak için bugünün en iyi uygulayıcılarından neler öğrenebiliriz? Bugünün ve geleceğin liderlerinin gelişimi için "en iyi" yollar var mıdır? Kendi liderlerimizi nasıl seçebiliriz? Hangi süreçler yöneticileri stratejik eylem için hazır olacak liderlere dönüştürür? Dünya çapındaki liderlik programlarını tasarlayacak, yönetecek ve iletecek olan kimlerdir?

Hangi süreçler yöneticileri lidere dönüştürecek?

Liderlik gelişimi kurumsal stratejilerle yakından uyumlu hale geliyor ve bunu desteklemek için kullanılıyor. Küreselleşme, yerelleşme ve bugünün piyasalarının hızlı büyümesi gibi meseleler şirketleri işletim yollarını değerlendirmek için zorluyor. Bir organizasyonunun en büyük müşterisi binlerce mil ötede olduğunda yıllardır çalışan paradigmalar daha fazla etkili olamayacaklar. Bu tür sorunların tam olarak nasıl fırsatlara dönüşeceğine karar vermek birçok CEO'yu gece uykusuz bırakıyor..

En iyi uygulamaya sahip kuruluşlar liderlik gelişim sürecini rekabet avantajlarını artıran bir kaynak olarak görürler. Eğer liderlik gelişim süreçleri değişim sürecinin etkili bir parçasıysa, o bütün stratejik amaçlarla uyumlu olmalıdır. Liderlik gelişim girişimleri kurumsal stratejilerini uygulamak için büyük çabalar sarf etti. Yalnızca uyumlaştırma çalışmalarıyla, yeni liderler işletme sorunlarıyla ve küresel pazarlama kısıtlamalarıyla karşılaşacaklar.

 • Ana meselelere odaklanın.
  İşletme birimleri onların işlemlerindeki spesifik yönetim yetenekleri ve sorunlarına odaklanırken, kurumsal liderlik gelişimi liderlik yeteneklerine ve tüm organizasyon için hayati stratejik değişiklikler ve değerler gibi ana meseleler üzerine odaklanacaklar.
 • İnsan kaynakları gelişimi ve iş deneyimine odaklanın.
  Liderlik gelişimindeki mükemmellik hem insan kaynakları hem işletme deneyiminin önemini vurgulayan takımlarıyla ilgili olacak. Arthur Andersen, Johnson & Johnson, and Shell International'da liderlik gelişim sürecinin başları üst düzey iş deneyimine sahiptir. Bu fonksiyonlardaki işletme liderlerinin varlığı, işletmelerden satın almayı ve programlarının uygulanabilirliğini garanti etmeye yardım eder.
 • İçsel ve dışsal faktörlere odaklanın.
  Liderlik gelişimi çabaları içsel ve dışsal farkındalığa odaklanmalıdır. Yeni iş talepleri değişim ihtiyacını belirler fakat değişimin nasıl yaratılacağı konusunda bir çerçeve ortaya koymaz. Şuan ki ya da gelecek liderlerin yeteneklerinin oluşturmasına odaklanma değişiminin potansiyel uygulayıcısı olarak su yüzüne çıkar. Liderlik yeteneği, kabiliyeti ve tekniklerini inşa eden süreçleri yaratmak liderlere cevapları bulmak için içeriye ve dışarıya bakmaya zorlar.
  Değişimi sağlayacak liderlik gelişimi süreci, kültürle uyumlu olmalı. Liderlik sürecinin bu tasarımı, müşterilerin ısrarlı girdileriyle bu bağlantıyı garanti edebilir.

Kaynak

Kategori: Birlikteik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!