Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
 

Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıklarında Sanatçıların Durumu

2011-11-02 00:00:00

Film, tiyatro, sahne, gösteri ve ses sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar senelerce gösterdikleri emek karşısında hak ettikleri değeri tam anlamıyla bulamamaktaydı, primleri ya eksik ödenmekte ya da hiç yatırılmamaktaydı. Bu durumun çözüme kavuşturulması için 6111 sayılı yasa ile bir dizi düzenlemeye gidildi. Şöyle ki;

6111 sayılı torba kanun ile değişik 5510 sayılı SSGSS kanunu gereğince ayda 10 günden az çalıştığı bildirilen sanatçılar primlerini 18 gün üzerinden kendileri ödeyebilirler ve bu ödeme 30 günmüş gibi değerlendirilir. 10 günden fazla çalışmalarda işveren çalışılan gün sayısını bildirmeye devam edecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, kendileri tarafından 30 gün üzerinde prim ödeyerek tamamlanacaktır.


10 gün dahil ve daha az sürelerde çalışan, bir veya birden fazla işveren tarafından Kısmi Süreli Hizmet Sözleşmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirtilen işyerlerinde çalışan güzel sanatlara tabi sanatçılar için kanunun yürürlük tarihinden itibaren 18 gün üzerinden her yıl birer gün artarak 30 güne tamamlanacak bir sigortalılık süresi belirlenmiştir.

Maddenin yürürlük tarihinden itibaren kapsamdaki sigortalılardan, maddenin yürürlüğe girdiği yıl için belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınacaktır.

http://www.iskanunu.com/icerik/acikacik/kismi-sureli-calisanlarin-sigortaliliklarinda-sanatcilarin-durumu.html

Kategori: Birlikteik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!