Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
 

İş Kazası Bildiriminde Yenilik

2012-04-14 19:35:20

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirilmesi hususunda önemli bir yenilik gerçekleştiriyor. Bu yenilik, e-Sigorta uygulamasında bir dönüşümdür. Ve bilhassa tek bildirime doğru yol alış süreci başlamış bulunmaktadır.

İş kazaları, çalışma hayatındaki insanı olumsuz etkilemesi (yaralanma vb iş göremezlik halleri, sakatlanma ve ölüm gibi riskleri) nedeniyle mutlaka önüne geçilmesi gereken sosyal afetlerdir. Ülkemizde yaşanan iş kazalarının da sosyal afet niteliği hala sürmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, işçilerin, işverenlerin, üretimin ve refahın en zalim düşmanları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ve bu düşmanlara karşı bilinçlenmek şarttır. Bu bilinçlenmenin temelinde ise iş kazaları ve meslek hastalıklarının bütün özellikleriyle bilinmesi ve değerlendirilmesi yer almaktadır. Ve yaşanan olumsuzluğu öğrenme sürecinin de hızla gerçekleştirilmesi gerektiği iyi bilinmelidir.

İş göremezlik ve tedavi süreçlerinin doğru yönetilmesi için SGK' nın iş kazalarını detaylı bir şekilde ve bürokrasiye takılmadan öğrenmesi gerekmektedir. Bu amaçla e-sigorta yoluyla verilecek iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimleri, Kuruma bu imkânı sağlayacaktır. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13'üncü maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, 14'üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş; iş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 35. ve 36'ncı maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yönetmeliğin "İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi" başlıklı 35/1-b maddesinde, "Ek-7'de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir" hükmü yer almaktadır. Buna göre, bugüne kadar söz konusu bildirimler işverenler tarafından Kuruma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerine kâğıt ortamında yapılmakta; uygulama, iki başlı olarak yürütülmekteydi. Ayrıca anılan bildirimlerin kâğıt ortamında yapılması, işverenler açısından emek ve zaman kaybına, kâğıt israfı gibi bürokratik maliyetlere neden olurken; SGK ve ÇSGB açısından istatistiklerin kısa zamanda ve sağlıklı alınamamasına da sebep olmaktadır. Artık bu olumsuzlukların çözümlenmesi sürecine girilmiştir.

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı ile Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa olarak, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu 'nun elektronik ortamda gönderilmesi programı düzenlenmiş ve 28.02.2012 tarihi itibariyle uygulamaya açılmıştır. Söz konusu program ile birlikte işverenlerin Kuruma gelmeden işyerlerinden veya muhasebe bürolarından elektronik ortamda anılan formu doldurarak ilgili üniteye göndermesi sağlanmış, kâğıt israfı önlenmiş, aynı zamanda formda yer alan iş kazası meslek hastalığı konusundaki bilgilerin seçeneklerle tespit edilmesinin sağlanması suretiyle Avrupa Birliği ülkelerinde belirlenen standartlara göre bir istatistik veri alt tabanı oluşturulması mümkün olmuştur.

Önümüzdeki günlerde yasal açıdan gerekli düzenlemeler yapılmasıyla birlikte, anılan bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerine yapılmış sayılacağı öngörülmektedir.

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=26.03.2012&y=TahsinSinav

Kategori: İş Hukuku Uygulamaları

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!