Birlikte İ.K.; Ülkemizde insan gücüne katkı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü rol üstlenmek amacı ile hareket eden bir sivil toplum örgütüdür.

 
 

Çalışan Odaklı Yöneticilerin 2020'de Yıldızı Parlayacak!

2012-07-17 14:21:57

PricewaterhouseCoopers'ın "2012'den 2020'ye İK Gündemi Raporu" İK'nın geleceğine ışık tutuyor. Rapora göre, insan kaynakları profesyonelleri 2020'de proaktif, çalışan ve insan odaklı olacak

Yıl içinde insan kaynakları (İK) alanında dünyadaki yeni trendlerin masaya yatırıldığı pek çok organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye'de yöneticiler 2020 yılının yönetici profillerini ve yetkinliklerini belirlemeye başladı. PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı tarafından hazırlanan "2012'den 2020'ye İK Gündemi Raporu" na göre İK profesyonelleri gelecekte proaktif, stratejik yaklaşımlı, çalışan ve insan odaklı olacak. "Bugünden Geleceğe İK Rol ve Yetkinlikleri" başlıklı bu raporda 2020'ye yaklaşırken İK üst düzey yönetiminin gelecekte sahip olması gerektiği düşünülen en önemli yetkinlikler ise stratejik vizyon belirleme ve değişim yönetimi olarak sıralanıyor.

17 sektörün görüşü var

Aralarında gıda, otomotiv, bilişim, endüstriyel üretim ve inşaat olmak üzere 17 sektörden 54 şirketin ve 65 yöneticinin yer aldığı araştırmada katılımcılar İK'nın yürüttüğü faaliyetlere ek olarak yetenek yönetimi, çalışma hayatında farklı kuşakların yönetimi, işveren markası, en iyi uygulamalar gibi insan yönetimi konularında da bilgi sahibi olması gerektiğinde hemfikir. Ayrıca onlara göre günümüzde İK profesyonellerinin en zayıf olduğu alanlar ise sosyal medya kullanımı, sosyal sorumluluk projeleri gibi konularda yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi ve becerileri ifade eden "trend bilgisi" ve "şirket operasyonlarına dair teknik bilgi" olarak görülüyor.

Roller ve odak noktaları değişecek

Raporda; İK birimlerinin üstlendiği roller, odaklandığı konular ve yaklaşımlar 2020 yılına doğru reaktif tutumdan proaktif tutuma, taktik yaklaşımlardan stratejik yaklaşımlara, kurum ve süreç odaklılıktan, çalışan ve insan odaklılığa bir geçişin hedeflendiği ortaya konuluyor. Günümüzde ise İK tüm bunların arasında, ortada bir denge yakalamış durumda. İK alanında çalışan profesyonellerin odak ve yaklaşımları, bu geçiş hedefini daha iyi yansıtması bakımından üst yönetim ve İK dışı katılımcılarınkine göre farklılıklar gösteriyor. Ayrıca günümüzde İK'nın odaklandığı konular bakımından "kayıt tutucu" bir rolde yoğunlaştığı görülürken, gelecekte bunun inisiyatif alan, işin yapılmasıyla ilgili yenilikler getiren, bir anlamda stratejik danışman olarak çalıştığı "iş ortağı" olma yönünde değişebileceği ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, bu geçişi idari uzmanlıktan, değişim uzmanlığına geçiş olarak yorumlamak da mümkün görünüyor.

Yetenek yönetimi önemli

Sonuçlara göre İK'nın 'uygulaması gerektiği' varsayılan temel süreçlerinin ötesinde bilmesi gerektiği düşünülen konuların başında yetenek yönetimi, çalışma hayatında farklı kuşakların yönetimi, işveren markası, en iyi uygulamalar gibi insan yönetimi bilgisi geldiği görülüyor. Bunu şirket operasyonlarına dair teknik bilgi takip ediyor. İK'nın bu iki konuyu günümüzde ne kadar bildiğine ilişkin görüşlere bakıldığında, değerlendirme puanlarının müşteri, piyasa, finans ve trend bilgisine verilmiş puanlara kıyasla daha yüksek olduğu görülüyor. Katılımcılar ayrıca gelecekte İK'nın psikoloji ve psikanaliz bilimleri, küresel siyasi ve ekonomik değişimler, farklı kültürlerde çalışma becerisi ile motivasyon araçları ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlarda da bilgi sahibi olması gerektiğini belirtiyor.

Her şey daha farklı olacak

Araştırma sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı Direktörü Murat Demiroğlu, Türkiye'de insan kaynakları departmanlarının rollerinin ve yetkinliklerinin 2020 yılına kadar farklılaşacağını söylüyor. Demiroğlu, "Değişimin hızlandığı, fırsatlarla birlikte risklerin de arttığı günümüzde İK giderek daha fazla mercek altında. İşe kattığı değerin yanı sıra gerek kurum, gerek yönetim gerekse çalışanların beklentileri artmış ve çeşitlenmiş durumda. Tüm bunların ışığında 2020'ye yaklaşırken İK üst düzey yönetiminin gelecekte sahip olması gerektiği düşünülen en önemli yetkinlikler ise stratejik vizyon belirleme ve değişim yönetimi olarak ortaya çıkıyor" diyor. Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: "İK yöneticileri günümüzde, bu yetkinlikler açısından değerlendirildiğinde ortalama bir seviyede bulunuyorlar, bu da bize gelişim potansiyelini göstermekte. Bu sonuçlar, stratejik vizyon belirleme ve değişim yönetiminin önümüzdeki dönemde İK yöneticilerinin odaklanması gereken yetkinliklerin başında geldiğini gösteriyor. Kişilerarası etkinlik kategorisinde değerlendirilen "İletişim ve kişisel etkinlik" başlığı altında yer alan "Etik ve Tutarlı Olma" ile "Yenilikçilik" yetkinliklerinin de 2020'ye yaklaşırken öne çıktığı görülüyor. Kısaca sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, kazanca katkı ve toplumsal, çevresel etki de İK profesyonellerinin gündeminde daha fazla yer alacak."

İlk sırada stratejik vizyon geliyor

Katılımcıların görüşleri sınıflandırıldığında insan kaynakları alanında çalışanlar "stratejik vizyon belirleme", genel müdür ve CEO seviyesi "değişim yönetimi" konularını önceliklendirirken, insan kaynakları dışı alanda çalışanlar "yenilikçilik" yetkinliğini önem sırası bakımından en başa yerleştiriyor.

 

http://www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/calisan_odakli_yoneticilerin_2020_de_y_ildizi_parlayacak.html

Kategori: Birlikteik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanıcı Girişi

E-Posta Adresi

Şifre

Şifremi Unuttum!

Kayıt Ol!